- - - - - -
A+ R A-

Wskazówki dla rodziców

1. Projektujemy rzeczywistość w międzynarodowym środowisku

Uważamy, że praca z uczniem metodą projektów jest jedną z najbardziej efektywnych metod nauczania, stąd często realizacja przedmiotowych bloków tematycznych przebiega właśnie w ten porządny przez nas sposób. Każdy młody człowiek odczuwa potrzebę kreowania otoczenia, chce działać – my pomagamy mu tylko uwolnić drzemiący w nim potencjał i towarzyszymy wiernie w działaniu.

Czytaj więcej: Projektujemy rzeczywistość w międzynarodowej szkole

 


2. Szkoła otwarta na cudzoziemców

Dzisiejsza szkoła, zwłaszcza w takim miejscu jakim jest wielokulturowy Kraków, musi być otwarta i przygotowana na przyjęcie dziecka cudzoziemskiego. Niestety większość szkół boryka się z trudnościami jakie przysparza im kształcenie ucznia przybywającego z innego systemu edukacyjnego. Liczne klasy, brak doświadczenia w kształceniu międzynarodowych dzieci, niedostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia – obcokrajowca to najczęściej podnoszone przez rodziców kwestie, które dyskwalifikują publiczne placówki jako odpowiednie do edukowania dzieci cudzoziemskich.

Czytaj więcej: Dwujęzyczna szkoła otwarta na cudzoziemca

 


3. Kształtowanie postaw społecznych w międzynarodowym środowisku

 

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Uświadamianie tego jak barwny i piękny jest świat, dzięki temu, że ludzie są RÓŻNI ale RÓWNI to nasza powinność. Żadna inność nie powinna być postrzegana w kategorii pejoratywnej. Inny ode mnie nie znaczy gorszy. Małe dzieci nie rodzą się z uprzedzeniami, długi czas są bezkrytyczne i nie oceniają po pozorach… Dopiero w okresie dojrzewania często pojawiają się wątpliwości i pytania. Wówczas należy uczyć akceptacji i otwartości na drugiego człowieka, świadomie przygotowując młodego „buntownika” do życia w różnorodnym społeczeństwie.

Czytaj więcej: Wielokulturowa szkoła i kształtowanie postaw społecznych

 


4. Jak uczymy w dwujęzycznej szkole podstawowej?

 

W obecnych czasach wielu uczniów stawia sobie pytanie, czy warto być osobą dwujęzyczną. Wieloletnia praktyka naszej szkoły pokazuje, że połączenie nauczania języka polskiego jako obcego z nauczaniem języka angielskiego przynosi bardzo dobre efekty. Nasza metoda jest odpowiedzią na wyzwania czekające na współczesną młodzież oraz wynika z naszej troski o całościowy rozwój uczniów. 

Dwujęzyczna szkoła podstawowa to szkoła, w której nauczanie przedmiotów niejęzykowych, np. matematyki czy chemii odbywa się w języku rodzimym i języku obcym nowożytnym w zakresie dostosowanym do możliwości i umiejętności językowych uczniów. Na lekcjach realizowanych dwujęzycznie uczniowie poznają początkowo słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny nauki, aby po niedługim czasie przy zwiększonej nauce samego języka obcego, móc uczestniczyć w zajęciach i pojąć wiedzę zarówno w języku ojczystym jak i tym, który jest drugim językiem nauczania.

Czytaj więcej: Dwujęzyczna szkoła podstawowa