- - - - - -
A+ R A-

Nasza misja

 

 

NASZA MISJA:

- inspirowanie dzieci do działania, rozwijania intelektualnego ucznia, ambicji, empatii, odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w dorosłym życiu,

- dbamy aby każdy uczeń mógł osiągnąć najwyższe wyniki zarówno w egzaminach zewnętrznych jak i konkursach, czy olimpiadach,

- jesteśmy szkołą międzynarodową o wieloletnich tradycjach wynikających z takich wartości jak: równość, szacunek, tolerancja, sprawiedliwość i odpowiedzialność,

- nauka odbywa się w życzliwej atmosferze, która jest motorem do wszelkich działań naukowych i twórczych,

- jesteśmy nastawieni na sukces, dlatego w miarę możliwości ucznia stawiamy wysoko poprzeczki w celu pokonania swoich słabości i ograniczeń,

- szlifowanie kompetencji miękkich, w tym prezentacji własnych wyników, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, autoprezentacji,

- rozwijanie szkoły otwartej na świat, reagowanie na rzeczywistość, rozumienie, że świat się zmienia, stawianie czoła wyzwaniom globalizacji i dawanie radości z nauki,

- wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, autorskich programów, innowacji pedagogicznych, a także poszukiwanie optymalizacji metod przyswajania wiedzy przy pomocy wsparcia w zakresie metod i technik uczenia się,

- nauka empatii, współpracy i działania na rzecz innych, organizacja wydarzeń charytatywnych.

 

NASZA WIZJA:

Wszystkie nasze działania edukacyjno-wychowawcze zmierzają do przygotowania uczniów do życia w nowoczesnym ciągle zmieniającym się świecie. Kształcimy dzieci i młodzież na świadomych obywateli Świata, zwracając uwagę na wielokulturowość, różnorodność w zakresie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, otwartych, twórczych i odpowiedzialnych. Absolwenci naszej szkoły są świadomymi młodymi ludźmi, przygotowanymi do kontynuacji nauki na wyższych etapach edukacyjnych. Sprawnie posługują się językami obcymi, są przygotowani do kontynuowania edukacji dwujęzycznej.  Stawiamy na intensywną naukę języków obcych, edukację prozdrowotną, prospołeczną i ekologiczną. Wspieramy rozwój duchowy, emocjonalny i naukowy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację wydarzeń, które na stałe wpisują się w życie szkoły, wycieczek edukacyjnych i żywych lekcji w terenie.

Podczas I etapu edukacyjnego stawiamy na naukę w systemie planu daltońskiego (wolność, samodzielność, współpraca) z wykorzystaniem elementów szkoły fińskiej (równość, indywidualizm, praktyczny aspekt nauki). Plan daltoński daje prawo dziecku do podejmowania decyzji, do podejmowania inicjatywy, do własnego zdania i także do popełniania błędów i porażek, na których się uczą. W tym etapie kładziemy nacisk na intensywną naukę języków obcych, praktyczne zajęcia z native speakerem, a także realizację autorskiego programu interdyscyplinarnego PIE (link).

Biorąc pod uwagę rozwój ucznia i jego percepcji poznawczych II etap edukacyjny podzieliliśmy na klasy 4-6 i 7-8. Na tym etapie wprowadzamy dwujęzyczność, która nie oznacza nauczania wyłącznie w języku obcym. Na całym świecie w dwujęzycznych szkołach podstawowych lekcje prowadzone w języku obcym i stanowią od 30% - 50% czasu przewidzianego na realizację materiału w języku obcym danego przedmiotu. W naszej szkole ta dwujęzyczność jest realizowana za pomocą zwiększonej ilości godzin zajęć języka obcego, praktyczne zajęcia z native speakerem, realizacja autorskiego interdyscyplinarnego programu dwujęzycznego PIE, wprowadzania zajęć elementów przedsiębiorczości (symulacje gier biznesowych, BMC - Business Model Canvas). Realizujemy dodatkowe godziny zajęć szeroko przygotowując młodzież do nauki w świece dwujęzycznej edukacji.

 

 

JAK UCZYMY?

Podstawa programowa realizujemy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania:

 

 DLACZEGO DZIECI LUBIĄ, A RODZICE CENIĄ NASZĄ SZKOŁĘ – ATUTY SZKOŁY

 

 

 

Baza szkoły – znajdujemy się na Zabłociu w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb Twojego dziecka budynku. Posiadamy szeroką infrastrukturę i bazę lokalową nieustannie poszerzając i udoskonalając zaplecze dydaktyczne.

Bezpieczeństwo – nad którym czuwają nauczyciele i inni pracownicy szkoły, system monitoringu (w przyszłości), a także system alarmowy z połączony z firmą ochroniarską (?)

Opieka medyczna – dyżur szkolnej pielęgniarki

Opieka psychologiczna – dyżur szkolnego psychologa

Opieka pedagoga – codzienna opieka pedagoga szkolnego

Wykwalifikowana kadra – nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje, zaangażowani i kreatywni, ciągle poszukujący i udoskonalający metod nauczania, otwarci na potrzeby i słuchający głosu ucznia

Obiady – współpraca z firmami, dostarczającymi do szkoły świeże i pełnowartościowe posiłki.

Sekretariat szkoły – zawsze pomocny, zawsze uśmiechnięty i gotowy do walki na pierwszej linii frontu

Dyrekcja szkoły- zgrany zespół składający się z dyrektora i wicedyrektora, dla którego edukacja jest pasją i twórczym działaniem zawodowych.

Język angielski – serce naszej szkoły i motor napędowy działania, międzynarodowe środowisko sprawia, że immersja językowa jest tylko faktem, a nie czystą teorią. Zwiększona ilość godzin tygodniowo sprawia, że możemy w tym języku o wiele więcej niż inni.

Drugi język obcy – nauczany od już od klasy 1 jest wzbogaca naszych małych poliglotów i przygotowuję do lingwistycznej wycieczki na kolejnych etapach.

Sport – wzbogacone zajęcia o dodatkowe elementy np. basen, boks, rolki krzepią tężyznę fizyczną i wspomagają rozwój naszych uczniów.

Oprócz tego:

imprezy, warsztaty, webinaria, spotkania, konkursy, bale, zielone szkoły, obozy, półkolonie…

Czy można chcieć czegoś więcej?