- - - - - -
A+ R A-

Profil absolwenta

ABSOLWENT SZKOŁY = ŚWIADOMY OBYWATEL ŚWIATA

Każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału. Pomagamy uczniom w budowaniu własnego sukcesu, wierzymy, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia. Wspieramy uczniów w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron jak i obszarów, które wymagają uwagi. W Kolegium Europejskim budujemy szacunek do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach uczniowie mieli odwagę i niezależność ducha niezbędną w podejmowaniu nowych zadań i obronie swoich przekonań. Zachęcamy do samodyscypliny, promujemy moralną i duchową świadomość, tworzymy okazję do zbudowania zdrowego systemu wartości, odpowiedzialnych postaw i umiejętności przewodzenia. Stawiamy na odkrywanie siebie, wzniecamy zapał do nauki, szacunek wobec różnorodności kulturowej, promujemy obywatelską odpowiedzialność.

Kształcimy młodego człowieka na tego, który będzie świadomym i tolerancyjnym obywatelem świata.