- - - - - -
A+ R A-

Profil absolwenta

PROFIL ABSOLWENTA:

Wszelkie działania dydaktyczno-wychowawcze skoncentrowane są na kształtowanie odpowiednich postaw młodego człowieka, a w szczególności na:

- postawę w zgodzie z wartościami syntezy międzynarodowej i wielokulturowej, szacunku i wsparcia, empatii i wrażliwości społecznej, otwartą na świat i jego różnorodność,

- zdolność do kreatywnego działania i rozwiązywania problemów, poszukiwania informacji, dążenia do prawdy, logicznego myślenia, współpracy w działaniu,

- gotowość do podejmowania wyzwać w edukacji dwujęzycznej na wyższych etapach edukacyjnych, gotowość do edukacji w innych systemach edukacyjnych,

- wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, komunikacja interpersonalna, posługiwania się technikami telekomunikacyjnymi, wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności w nowym środowisku,

NASZ ABSOLWENT:

- jest odpowiednio przygotowany do dalszej edukacji w szkołach ponadpodstawowych

- bierze odpowiedzialność za swoje czyny, wyraża swoje poglądy odpowiednio je argumentując, samodzielnie podejmuje swoje decyzje przyjmując na siebie konsekwencje swojego wyboru,

- jest tolerancyjny i szanuje poglądy innych,