- - - - - -
A+ R A-

Projektujemy rzeczywistość w międzynarodowej szkole

  • Kategoria: news
  • Opublikowano: poniedziałek, 04 marzec 2019 12:08
  • Super User
  • Odsłony: 2727

Uważamy, że praca z uczniem metodą projektów jest jedną z najbardziej efektywnych metod nauczania, stąd często realizacja przedmiotowych bloków tematycznych przebiega właśnie w ten porządny przez nas sposób. Każdy młody człowiek odczuwa potrzebę kreowania otoczenia, chce działać – my pomagamy mu tylko uwolnić drzemiący w nim potencjał i towarzyszymy wiernie w działaniu.

Dajmy uczniom szansę na popełnianie błędów

„Młodzi ludzie, zaczynając formalną edukację, najczęściej mają częściowo rozbudzoną kreatywność i ciekawość świata. Jak mocno są ciekawi świata, zależy oczywiście od domu rodzinnego. Zadaniem nas, nauczycieli, jest spowodować, że opanują oni konkretne umiejętności i posiądą konkretną wiedzę. Często miejsca na rozwijanie pasji i samodzielne działania w szkole nie ma zbyt wiele. Stąd duża część młodych ludzi przestaje zadawać pytania i dziwić się światu. Nie widzi rozwiązań nawet uciążliwych dla siebie problemów i zaczyna biernie czekać na pomoc dorosłych opiekunów.

Realizacja uczniowskich projektów pozwoli uczniom być sprawcami zmian. Pozwoli im planować, mylić się i wyciągać wnioski. Najważniejszą korzyścią jest właśnie mylenie się i popełnianie błędów w tak bezpiecznych warunkach, jak szkoła i troskliwy nauczyciel, opiekun. Oczywiście ludzie dojrzali potrafią wyciągać wnioski z cudzych błędów − ale własne błędy mogą nauczyć najwięcej.”

Projekt jest dobry na wszystko, Barbara Podgórska

JĘZYK ANGIELSKI - ilość i jakość jest tak samo ważna!

W naszej szkole już od I klasy uczniowie codziennie mają styczność z językiem angielskim. W klasach IV-VIII zwiększony wymiar godzin języka angielskiego do 8h tygodniowo (w tym 2h konwersacji z native speaker) sprawia, że uczniowie nie mają najmniejszych problemów z płynną komunikacją w tym języku zanim ukończą naszą szkołę. Obozy integracyjno – językowe czy przyrodniczo – językowe to naturalne przedsięwzięcia, których organizacja przyczynia się do bilingwizmu naszych podopiecznych.

Niezależną od nas aczkolwiek naturalną, niezwykle efektywną i cieszącą się ogromną popularnością jest nauka języka angielskiego…na przerwie od koleżanki/ kolegi! Wielokulturowe towarzystwo rówieśnicze sprzyja przełamywaniu językowych barier i jest niezaprzeczalnie dodatnim czynnikiem w nauce języka obcego.

 

METODA CLIL jako wstęp do świadomej dwujęzyczności

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) to niezwykle skuteczny sposób nauczania języka poprzez zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe. W proces nauczania włączany jest materiał dydaktyczny z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, tak aby uczniowie przyswajali praktyczną wiedzę z innych dziedzin, jednocześnie ucząc się języka obcego.

W naszej szkole już w nauczaniu wczesnoszkolnym stosujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning). Stosowanie metody CLIL zwiększa językową świadomość i rozwija kompetencje językowe już u naszych najmłodszych podopiecznych. Mając na uwadze, iż uczniowie klas I-III zazwyczaj dopiero zaczynają przygodę z językiem obcym nasi nauczyciele intuicyjnie stosują tą metodę dostosowując treści i językowy poziom do grupy.

Zaznaczyć warto, iż metodę CLIL rekomenduje Komisja Europejska wskazując jej niezaprzeczalne walory do promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

 

ABSOLWENT SZKOŁY = ŚWIADOMY OBYWATEL ŚWIATA

Każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału. Pomagamy uczniom w budowaniu własnego sukcesu, wierzymy, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia. Wspieramy uczniów w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron jak i obszarów, które wymagają uwagi. W Kolegium Europejskim budujemy szacunek do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach uczniowie mieli odwagę i niezależność ducha niezbędną w podejmowaniu nowych zadań i obronie swoich przekonań. Zachęcamy do samodyscypliny, promujemy moralną i duchową świadomość, tworzymy okazję do zbudowania zdrowego systemu wartości, odpowiedzialnych postaw i umiejętności przewodzenia. Stawiamy na odkrywanie siebie, wzniecamy zapał do nauki, szacunek wobec różnorodności kulturowej, promujemy obywatelską odpowiedzialność.

Kształcimy młodego człowieka na tego, który będzie świadomym i tolerancyjnym obywatelem świata.