- - - - - -
A+ R A-

Rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

 

 Kolegium Europejskie prowadzi rekrutację do:                            

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA I, II, III

Serdecznie zapraszamy najmłodszych do klasy I, II i III szkoły podstawowej. Przyjazna atmosfera, nowoczesne wyposażenie, małe klasy i doświadczone grono pedagogiczne to gwarancja dobrego samopoczucia w naszej szkole i dobrych warunków do zdobywania wiedzy.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA IV, V, VI, VII i VIII

Zapraszamy uczniów z Polski i z całego świata do IV, V, VI, VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Promowana w tych klasach intensywna nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym do 6 godzin tygodniowo oraz lekcji konwersacji z native speakerem. Klasy szkoły podstawowej będą klasami o charakterze dwujęzycznym, co dla uczniów oznacza naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim na wybranych zajęciach lekcyjnych. Taki system pracy będzie sprzyjał coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych. Klasy oferują ponadto nauczanie drugiego języka obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w tym do wyboru:

 • j. hiszpański
 • j. francuski
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski

 

Dodatkowo Szkoła Podstawowa posiada w ofercie edukacyjnej:

 • kurs szybkiego czytania, pisania i nauki
 • rozszerzone zajęcia z informatyki i podstaw programowania (klasy starsze)
 • liczne zajęcia dodatkowe uzależnione od zainteresowań uczniów

 


 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej:

 1. O przyjęcie do szkoły podstawowej może ubiegać się każdy uczeń z Polski i zagranicy, który legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą.
 2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy jego dotychczasowych wyników.
 3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły w trybie uproszczonym nawet w czasie trwania roku szkolnego bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.
 4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły w trybie uproszczonym odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.
 5. Do dnia 26 czerwca 2019 kandydaci do szkoły (oraz uczniowie już zakwalifikowani w trybie uproszczonym) dostarczają do Sekretariatu: ostatnie świadectwo szkolne – oryginał bądź kopię.
 6. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do szkoły podstawowej odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły oraz dostarczenie:

  -
  oryginałów świadectwa
  - 3 aktualnych zdjęć (podpisanych na odwrocie)
  -
  świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.

 

W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

 

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt +48 733 883 121 lub mailowo na adres: