- - - - - -
A+ R A-

Dwujęzyczna szkoła podstawowa

  • Kategoria: news
  • Opublikowano: czwartek, 21 luty 2019 11:24
  • Super User
  • Odsłony: 7509

W obecnych czasach wielu uczniów stawia sobie pytanie, czy warto być osobą dwujęzyczną. Wieloletnia praktyka naszej szkoły pokazuje, że połączenie nauczania języka polskiego jako obcego z nauczaniem języka angielskiego przynosi bardzo dobre efekty. Nasza metoda jest odpowiedzią na wyzwania czekające na współczesną młodzież oraz wynika z naszej troski o całościowy rozwój uczniów. 

Dwujęzyczna szkoła podstawowa to szkoła, w której nauczanie przedmiotów niejęzykowych, np. matematyki czy chemii odbywa się w języku rodzimym i języku obcym nowożytnym w zakresie dostosowanym do możliwości i umiejętności językowych uczniów. Na lekcjach realizowanych dwujęzycznie uczniowie poznają początkowo słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny nauki, aby po niedługim czasie przy zwiększonej nauce samego języka obcego, móc uczestniczyć w zajęciach i pojąć wiedzę zarówno w języku ojczystym jak i tym, który jest drugim językiem nauczania. Język obcy staje się narzędziem do zdobywania i przetwarzania informacji, poszerzenia wiedzy i umiejętności, staje się naturalnie drugim językiem komunikacji.

Dwujęzyczny model naszej szkoły oznacza naukę zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Już w najmłodszych klasach realizujemy wybrane treści edukacji podstawowej w języku angielskim, przygotowując uczniów do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności w klasach starszych.

 

Bogatą ofertę językową (5h j. angielskiego w klasach I-III, w klasach IV - VIII 8h /tyg.) uzupełniają również zajęcia dodatkowe z matematyki i nauk przyrodniczych prowadzone w języku angielskim.

 

Dla uczniów nieznających języka polskiego albo znających go w stopniu niewystarczającym do pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym przygotowaliśmy zajęcia z nauki języka polskiego jako obcego (4h/ tyg.). To lekcje, na których uczniowie poznają język polski w kontekście kulturowym i nabywają wszystkich sprawności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, wymowa, słuchanie, gramatyka oraz ortografia) niezbędnych do prawidłowej nauki języka polskiego sensu stricto. Dla dzieci obywateli polskich, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, przygotowaliśmy wyrównawcze zajęcia z j. polskiego w wymiarze 2h/tyg.

 

Około 30% czasu przewidzianego na naukę danego przedmiotu to zajęcia w języku angielskim. Taki system pracy pozwala pogodzić potrzeby zarówno uczących się języka polskiego jako obcego, jak i doskonalących naukę języka angielskiego. W szkole podstawowej ze względu na fakt, że uczniowie klas dwujęzycznych zobowiązani są zdawać obowiązkowe egzaminy końcowe w języku ojczystym, język obcy traktowany jest zawsze jako cecha dodatnia zajęć. Wiedza nabyta w języku angielskim procentuje również w liceum, w klasach IB objętych programem matury międzynarodowej, w których językiem wykładowym jest wspomniana lingua franca.

 

Nasz model dwujęzyczności pozwala przygotować uczniów do studiów w języku angielskim - zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, rozwija kompetencje międzykulturowe oraz daje możliwość udziału w wymianach i projektach międzynarodowych.