- - - - - -
A+ R A-

Wielokulturowa szkoła i kształtowanie postaw społecznych

  • Kategoria: news
  • Opublikowano: czwartek, 21 luty 2019 17:07
  • Super User
  • Odsłony: 5379

Czym jest mowa nienawiści?

Najogólniej mówiąc mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem u podłoża którego leży używanie języka/ słowa w celu rozbudzenia, upowszechnienia czy naznaczenia niechęci wobec drugiego człowieka, określonej grupy osób czy mniejszości. W wymiarze społecznym akceptacja tego typu zachowania wpływa na utrwalenie uprzedzeń czy stereotypów wobec osób czy grup dyskryminowanych.

Różnorodność form jakie może przyjąć mowa nienawiści wpływa w zasadzie na trudność dookreślenia czym owa mowa jest w swej istocie, stąd też często w ostatnim czasie za właściwą przyjmuję się definicję Rady Europy mówiącą, iż mowa nienawiści to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.

Nietolerancja i niechęć słowna może eskalować. Gordon Allport w tzw. Piramidzie Nienawiści słowny brak akceptacji umieścił wręcz jako podwaliny do dramatycznych działań eksterminacyjnych.

Źródło: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

 

Szkoła w swej istocie oprócz przekazywania wiedzy przedmiotowej ma za zadanie wspomagać i wychowywać młodego człowieka, mi.in. kształtując u swych podopiecznych prawidłowe postawy społeczne. Skoro więc w aspekcie społecznym absolutnie niepożądana i nieakceptowalna jest mowa nienawiści - to należy przyjąć za pewnik, iż na szkole ciąży moralny wręcz obowiązek edukowania dzieci, iż na przejawy słownej i wszelakiej agresji - NIE MA niezaprzeczalnie zgody.

 

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Uświadamianie tego jak barwny i piękny jest świat, dzięki temu, że ludzie są RÓŻNI ale RÓWNI to nasza powinność. Żadna inność nie powinna być postrzegana w kategorii pejoratywnej. Inny ode mnie nie znaczy gorszy. Małe dzieci nie rodzą się z uprzedzeniami, długi czas są bezkrytyczne i nie oceniają po pozorach… Dopiero w okresie dojrzewania często pojawiają się wątpliwości i pytania. Wówczas należy uczyć akceptacji i otwartości na drugiego człowieka, świadomie przygotowując młodego „buntownika” do życia w różnorodnym społeczeństwie.

 

Międzynarodowa i wielokulturowa szkoła jako naturalne środowisko rozwoju postaw społecznie pożądanych

Kiedy moim kolegom w szkolnej ławce jest Afroamerykanin – nie zastanawiam się nad tym jaki ma kolor skóry i czy to dobrze czy źle. Nie patrzę na niego przez pryzmat odmienności od siebie samego, tylko widzę w nim przyjaciela , partnera do projektu, osobę z którą mogę po zajęciach pograć w piłkę czy wyjść do kina. Nie widzę niczego co mogłoby nas poróżnić. Kiedy na przerwie słyszę moje koleżanki, które rozmawiają o wyjeździe na Święta do rodzinnego Kijowa, nie widzę w nich nikogo innego poza uśmiechniętymi dziewczynami, z których jedna szczególnie mi się podoba… Kiedy w szkole obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kultur jestem dymny, że mam znajomych z tylu zakątków świata i mogę tutaj z nimi tworzyć jedną, wielką szkolną rodzinę…

 

Takie właśnie jest Kolegium Europejskie. Otwarte na drugiego człowieka, na odmienność i kulturę pochodzenia każdego z naszych uczniów. Tolerancyjne, bo to dla nas stan naturalny. Życzliwe wobec Innego – bo tutaj każdy jest Inny i to jest nasza duma.

 

Uważność wobec innych i serdeczna więź z każdym uczniem jest dla nas niezwykle ważna. Współtworzenie przestrzeni do budowania poczucia wspólnoty i jedności między całą społecznością szkolną, to kwestie niezwykle istotne, które w naszej opinii mają niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Nasz uczeń wie, że nie ma przyzwolenia na akty dyskryminacji, słownej agresji czy uprzedzeń. Wielokulturowe środowisko w jakim dojrzewa i dorasta jest wolne od przejawów stereotypowego myślenia o innych, a jest za to pełne wyrozumiałości, świadomości otaczającej odmienności i równości, która bez względu na kraj pochodzenia czy kolor skóry jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.

 

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Sańka