- - - - - -
A+ R A-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego w klasie 1 i 2 odbędzie się 1.09.2020r. w budynku przy ul. Św. Filipa 25 o godz. 9:00 w odpowiednich w salach:

Klasa 1 A – wychowawca Urszula Sidoruk – sala W06 A

Klasa 2 A – wychowawca Agnieszka Hofman – sala W06 B

Spotkanie wychowawców z dziećmi będzie TRWAĆ OKOŁO 20 – 30 MINUT.


Ze względu na procedury przyjęte w szkole odnośnie obostrzeń w związku z pandemią, bardzo Państwa prosimy o poczekanie z dziećmi przed wejściem do szkoły. O godzinie 9:00 wychowawcy klas wprowadzą dzieci do szkoły i przejdą do odpowiednich sal. Bardzo Państwa prosimy po zakończonym spotkaniu o odebranie dzieci o godzinie 9:30 przy głównym wejściu do budynku.

Informujemy również, że zajęcia przez pierwsze dwa tygodnie września będą odbywać się W BUDYNKU NA UL. ŚW. FILIPA 25.

LEKCJE ROZPOCZYNAĆ SIĘ BĘDĄ O 8:00 I BĘDĄ TRWAĆ DO 12:10 po tym czasie bardzo Państwa prosimy o odbiór dzieci ze szkoły ponieważ w czasie długiej przerwy nastąpi dezynfekcja sal i korytarzy przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Nie będzie możliwości zorganizowania zajęć świetlicowych przez pierwsze dwa tygodnie nauki.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SPOTKANIE ONLINE Z WYCHOWAWCAMI KLASY:

1. KLASA 1 A URSZULA SIDORUK – 1.09.2020 O GODZ. 15:00

2. KLASA 2 A AGNIESZKA HOFMAN – 1.09.2020 O GODZ. 16:00

W osobnej wiadomości otrzymają Państwo link z zaproszeniem do spotkania.Dear Parents,  we kindly inform you that the beginning of the school year for grade 1 and 2 will take place on September 1st, 2020 in the building at Świętego Filipa 25 Street at 9:00 a.m. in the following rooms:

 1. Grade 1 - educator Ms Urszula Sidoruk - room W06 A

 2. Grade 2 - educator Ms Agnieszka Hofman - room W06 B

 The meeting of educators with children WILL LAST ABOUT 20 - 30 MINUTES.

 Due to the school procedures regarding the pandemic restrictions, we kindly ask you to wait with your children before entering the school. At  9:00 a.m., educators will bring the children to school and move to the appropriate classrooms. After the meeting, we kindly ask you to pick up your children at 9:30 a.m. at the main entrance to the building.

 We also inform that classes for the first two weeks of September will be held IN THE BUILDING AT ŚWIĘTEGO FILIPA 25 STREET.

 LESSONS WILL START AT 8:00 A.M. AND WILL LAST UNTIL 12:10 P.M. After this time, we kindly ask you to pick up the children from school, because during the long break, the rooms and corridors will be disinfected before the next classes start. It will not be possible to organize day-care activities for the first two weeks of school.  WE INVITE YOU TO AN ONLINE MEETING WITH CLASS EDUCATORS:

 1. GRADE 1 MS URSZULA SIDORUK - SEPTEMBER 1ST, 2020 AT 3:00 P.M.

 2. GRADE 2 MS  AGNIESZKA HOFMAN - SEPTEMBER 1ST, 2020 AT 4:00 P.M.

 You will receive a link with an invitation to the meeting in a separate message.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020 w budynku przy UL. ŚW. FILIPA 25 W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH I SALACH:

 
Klasa 4 A – Marta Kontny

godz. 10:00                   W04

Klasa 5 A – Maria Sokołowska                  
godz. 10:00                   W04

Klasa 6 A – Aneta Sarnowska-Frankg

godz. 10:30                  W05

Klasa 7 A – Katarzyna Grudniewska         

godz. 11:00                  W03

Klasa 8 A – Ewa Sobczak                            

godz. 11:00                  W02

 

Pierwsze spotkanie wychowawców będzie mieć charakter informacyjny i potrwa ok. 30 minut.

W związku z procedurami wprowadzonymi przez szkołę na jej terenie mogą przebywać uczniowie i jej pracownicy. Bardzo prosimy aby rodzice i opiekunowie nie wchodzili na teren szkoły.

Plan tymczasowy dostosowany do warunków lokalowych i procedur będzie przekazany przez wychowawców uczniom na spotkaniu w środę.

Plan obowiązujący w I semestrze zostanie Państwu przesłany w najbliższym czasie (trwają ostatnie korekty).

 

Dear Parents, we kindly inform you that the beginning of the school year will take place on September 1st, 2020 in the building at ŚWIĘTEGO FILIPA 25 STREET IN THE FOLLOWING ROOMS AND HOURS:


 Grade 4 - Ms Marta Kontny                 

10:00 a.m.        W04

 Grade 5 - Ms Maria Sokołowska               

10:00 a.m.        W04

Grade 6 - Ms Aneta Sarnowska-Frank      

10:30 a.m.        W05

Grade 7 - Ms Katarzyna Grudniewska      

11:00 a.m.        W03

Grade 8 - Ms Ewa Sobczak                      

11:00 a.m.        W02

  

The first meeting of educators will be informative and will last about 30 minutes.

 Due to the procedures introduced by the school, students and its employees may stay on its premises. We kindly ask parents and guardians not to enter the school grounds.

 A provisional plan adapted to the housing conditions and procedures will be handed over by the educators to the students at the meeting on Wednesday.

 The plan for the first semester will be sent to you shortly (the last corrections are underway).2.09.2020 (ŚRODA) ORIENTATION DAY

DZIEŃ INTEGRACYJNY WYCHOWAWCY Z KLASĄ. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD GODZINY 9:00 – 12:10. W CZASIE TEGO DNIA WYCHOWAWCA ZAPOZNAJE UCZNIÓW ZE STATUTEM SZKOŁY I REGULAMINEM, A TAKŻE PRZEPROWADZA ZAJĘCIA INTEGRACYJNE. ROZKŁAD SAL PONIŻEJ:

 
Klasa 4 A – Marta Kontny                         

godz. 9:00 – 12:10         W0P

Klasa 5 A – Maria Sokołowska                 

godz. 9:00 – 12:10         W04

Klasa 6 A – Aneta Sarnowska-Frank       

godz. 9:00 – 12:10         W05

Klasa 7 A – Katarzyna Grudniewska        

godz. 9:00 – 12:10         W03

Klasa 8 A – Ewa Sobczak                           

godz. 9:00 – 12:10         W022.09.2020 (WEDNESDAY) ORIENTATION DAY

INTEGRATION DAY OF THE EDUCATOR WITH THE CLASS. CLASSES ARE HELD BETWEEN 9:00 A.M. AND 12:10 P.M. DURING THIS DAY, THE CLASS TEACHER ACQUAINTS STUDENTS WITH THE SCHOOL'S STATUTE AND REGULATIONS, AND ALSO CONDUCTS INTEGRATION ACTIVITIES. THE ROOMS ARE LISTED BELOW:


Grade 4 - Ms Marta Kontny                       
between 9:00 a.m. and 12:10 p.m.      W0P

Grade 5 - Ms Maria Sokołowska                

between 9:00 a.m. and 12:10 p.m.     W04

Grade 6 - Ms Aneta Sarnowska-Frank       

between 9:00 a.m. and 12:10 p.m.    W05

 Grade 7 - Ms Katarzyna Grudniewska       

between 9:00 a.m. and 12:10 p.m.    W03

 Grade 8 - Ms Ewa Sobczak                         

between 9:00 a.m. and 12:10 p.m.      W02