- - - - - -
A+ R A-

Zakończenie roku szkolnego

serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023, która odbędzie się 23.06.2023 według następującego harmonogramu:

8:00 - 9:45 - uroczyste za kończenie roku dla klas 4-8 szkoły podstawowej na auli szkolnej, pożegnanie klasy 8.

Po oficjalnej uroczystości, uczniowie wraz z wychowawcami przechodzą do swoich klas:

4 A - sala 115

4 B - sala 117

5 A - sala 112

6 A - sala 114

7 A - sala 119

8 A - sala 118

10:00 - 11:00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3, spektakl w wykonaniu szkolnego koła teatralnego po opieką Anny Wojnar-Płeszki, pożegnanie klasy 3.

Po spektaklu uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przechodzą do swoich klas, w których wychowawcy rozdadzą świadectwa i nagrody.


Dear Sir or Madame,

you are cordially invited to the end of the school year ceremony of the school year 2022/2023, which will be held on 23.06.2023 according to the following schedule:

8:00 - 9:45 - ceremony for the end of the year for grades 4-8 in the school auditorium, farewell to grade 8.


After the official ceremony, students and their teachers proceed to their classrooms:

4 A - room 115

4 B - room 117

5 A - room 112

6 A - room 114

7 A - room 119

8 A - room 118

10:00 - 11:00 - ceremonial end of the school year for grades 1-3, performance by the school theater club under the supervision of Anna Wojnar-Płeszka, farewell to grade 3.

After the performance, students, along with their parents and teachers, proceed to their classrooms, where teachers will hand out certificates and awards.