- - - - - -
A+ R A-

Czy nikt mnie nie rozumie?

Czy choć raz przeszło Ci przez głowę, że pośród najbliższych osób ani jedna osoba nie jest w stanie Cię zrozumieć? A może podejmując próby rozmowy zrozumiałeś, że wcale nie o to Ci chodziło, że mówiłeś o czymś zupełnie innym co ma się nijak do uzyskanej porady/odpowiedzi? Czy spowodowało to niechęć do podejmowania kolejnych prób rozmowy?

Te i wiele innych pytań wysuwa się na pierwszy plan gdy mówimy o komunikacji.
A czym takim jest komunikacja? Moi drodzy jest to tylko, lub aż tylko proces wymiany wiadomości pomiędzy przynajmniej dwiema osobami i występuje w formie niewerbalnej oraz werbalnej.

Na jakie przeszkody w komunikacji możecie natrafić? Poniżej przeczytacie tylko kilka, ale za to codziennych przykładów:

- różnice językowe czyli różne znaczenia symboli, słów, gestów czy specyficzny żargon używany przez drugą osobę,

- różnice w postrzeganiu wynikające z naszych doświadczeń, wiedzy, przekonań,

- emocje, które wpływają na sposób oceny przez nas aktualnej sytuacji,

- niezgodne komunikaty werbalne i niewerbalne, które mogą wynikać również z różnic kulturowych i będące dla jednej osoby oczywiste a dla nas zupełnie niezrozumiałe we wspólnym zestawieniu.

Dlatego bardzo ważne jest by nie poddawać się po pierwszym niezrozumieniu, szukaniu kompana do rozmowy, dzielenia zmartwień ale też tych dobrych chwil. A jeśli uznacie, że rodzic czy koleżanka/kolega nie jest osobą, której w tym momencie chcecie się zwierzyć jednocześnie czując taką potrzebę – nasz pedagog, psycholog oraz wychowawcy są tu dla WAS, by wysłuchać tego co Was trapi, cieszy i wskazać kierunek, podpowiedzieć rozwiązanie.