- - - - - -
A+ R A-

Oferta

MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA PODSTAWOWA

z gwarancją nauki w prestiżowym krakowskim liceum z maturą międzynarodową IB

NASZA WIZJA:

Budujemy przyszłość Twojego dziecka: od szkoły podstawowej po liceum z maturą międzynarodową IB. Dla najlepszych uczniów naszej szkoły podstawowej gwarantujemy miejsce w najstarszym krakowskim liceum z maturą IB. Przygotowujemy do studiów na uznanych  zagranicznych i krajowych uniwersytetach, z możliwością przyjęcia bez egzaminów.

 

NASZA MISJA:

Inspirowanie dzieci do działania, rozwijania potencjału intelektualnego ucznia, ambicji, empatii, odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w dorosłym życiu.

 

Dlaczego Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa to najlepszy wybór:

 • nauka w środowisku międzynarodowym
 • rozszerzona nauka j. angielskiego
 • szeroki wybór języków dodatkowych: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski
 • pierwszeństwo miejsca w liceum z maturą międzynarodową IB z wykładowym j. angielskim
 • gwarancja miejsca na najlepszych uczelniach w Polsce i na świecie
 • szeroka oferta zajęć dodatkowych, fakultatywnych, kółek zainteresowań, itp.

 

JAK UCZYMY?

Podstawa programowa realizowana innowacyjnymi metodami nauczania:

 • metoda projektu
 • nauka języka obcego metodą CLIL
 • nauczanie przez doświadczanie – empiryczne metody aktywizacji ucznia 

 

Dzieciom słabo znającym j. polski oferujemy dodatkowe wsparcie w postaci 2-4h lekcji j. polskiego jako obcego, 2h zajęć będących uzupełnieniem treści historyczno-kulturowych oraz zajęć z grupy math/science (2h).

 

ZAPEWNIAMY:

W klasach I-III:

 • 4 h j. angielskiego i 1h z native speakerem, 1h j. hiszpańskiego
 • drugie śniadanie i podwieczorek, świetlicę z dodatkowymi zajęciami
 • bogatą ofertę dodatkowo płatnych zajęć fakultatywnych
 • uczymy systematyczności i odpowiedzialności już od pierwszej klasy

 

W klasach IV-VIII:

 • j. angielski jest wprowadzany stopniowo w poszczególnych klasach - uczeń kończy edukację na poziomie dwujęzycznym
 • z uwagi na międzynarodowy charakter klasy nauka j. angielskiego przebiega w naturalny, bezstresowy i skuteczny sposób

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:
 • kurs technik efektywnego uczenia się
 • kurs logicznego myślenia
 • zajęcia szachowe
 • robotyka
 • kółko plastyczne
 • kółko muzyczne
 • zajęcia z kodowania i sztucznej inteligencji
 • zajęcia artystyczno-teatralne
 • zajęcia taneczne oraz wiele innych

 


O SZKOLE:

Jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami dwujęzycznymi. W naszej szkole realizujemy polską podstawę programową, ponieważ pod koniec edukacji uczniowie zdają w j. polskim egzamin ósmoklasisty. Jednocześnie realizujemy zwiększoną liczbę zajęć j. angielskiego - od IV klasy jest to 8h j. angielskiego tygodniowo, w tym 2h z native speakerem. Język angielski wprowadzamy stopniowo na wszystkich lekcjach i dążymy do prowadzenia – na koniec VIII klasy- 30% zajęć w języku angielskim z praktycznie wszystkich przedmiotów. Nauczyciele wprowadzają słownictwo angielskiego z danego przedmiotu i zaczynają wykorzystywać je podczas lekcji. Sprzyja to naturalnemu utrwalaniu nowego słownictwa. Nie wprowadzamy j. angielskiego jako wykładowego w szkole podstawowej, ponieważ chcemy uniknąć sytuacji, w której dzieciom miesza się składnia dwóch języków. Zależy nam też na tym, by uczniowie jak najlepiej napisali test ósmoklasisty. Dzieciom anglojęzycznych, które z wiadomych względów słabiej zdają ten egzamin, zapewniamy miejsce w naszym liceum z maturą międzynarodową IB (z wykładowym j. angielskim).

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci zarówno z Polski jak i z zagranicy (z praktycznie ze wszystkich kontynentów). Uczniowie mają zatem stały kontakt zarówno z j. angielskim jak i j. polskim, związku z tym, proces opanowania obu języków zachodzi w sposób naturalny. Podczas lekcji wykorzystujemy tablice multimedialne. Nauczanie z wykorzystaniem animacji i gier edukacyjnych jest efektywniejsze.

 

Wiemy, że dla dzieci jest to bardzo ważny etap edukacji i zależy nam na tym, by dzieci nabyły odpowiednich umiejętności: od trzymania pióra i nauki pisania, czytania po systematyczność i konieczności pracy w domu. Skupiamy się na ukształtowaniu ucznia, wprowadzeniu dziecka w świat szkoły i uczenia się w sposób przyjemny i bezstresowy, ale nie pozbawiony obowiązków i odpowiedzialności.

W naszej szkole podstawowej nauczamy metodą projektu, przez doświadczenie oraz udział w żywych lekcjach. Naszą misją jest inspirowanie dzieci do działania, rozwijanie potencjału intelektualnego, empatii, odpowiedzialności oraz samodzielności tak ważnej później w dorosłym życiu. W Kolegium Europejskim realizujemy wiele ciekawych projektów edukacyjnych, np.: łączymy się ze stacją badawczą na Antarktydzie, rozmawiamy poprzez Skype z wieloma znanymi ludźmi na całym świecie.

Kontakt z dziećmi z różnych zakątków świata wpływa na fantastyczną atmosferę, która panuje w naszej szkole oraz wpływa na rozwój znajomości j. angielskiego oraz j. polskiego wśród uczniów. Ponadto, nauka w małych klasach umożliwia indywidualną pracę nauczyciela z dziećmi. 

 

DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE:

Wieloletnia praktyka naszej szkoły pokazuje, że połączenie nauczania j. polskiego jako obcego z nauczaniem j. angielskiego przynosi bardzo dobre efekty. Nasza metoda jest odpowiedzią na wyzwania czekające na współczesną młodzież oraz wynika z naszej troski o całościowy rozwój uczniów. Dwujęzyczny model naszej szkoły oznacza naukę zarówno w j. polskim, jak i w j. angielskim. Ponadto, zajęcia z native speakerem pomagają uczniom przełamać bariery językowe. Bogatą ofertę językową uzupełniają zajęcia dodatkowe z matematyki oraz fizyki prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy pracowali, m.in. w USA.


Dla uczniów nieznających j. polskiego albo znających go w stopniu niewystarczającym do pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym przygotowaliśmy zajęcia z nauki j. polskiego jako obcego (2-4h tygodniowo). Podczas tych lekcji uczniowie poznają j. polski w jego kontekście kulturowym i nabywają wszystkich sprawności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, wymowa, słuchanie, gramatyka oraz ortografia) niezbędnych do prawidłowego posługiwania się tym językiem. Z oferty korzystają uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz dzieci obywateli polskich, które pobierały naukę w szkołach za zagranicą.


Około 30% czasu przewidzianego na naukę danego przedmiotu to zajęcia w j. angielskim. Taki system pracy pozwala pogodzić potrzeby zarówno uczących się j. polskiego jako obcego, jak i doskonalących naukę j. angielskiego. Nasz model dwujęzyczności pozwala przygotować uczniów do studiów w j. angielskim - zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, rozwija kompetencje międzykulturowe oraz daje możliwość udziału w wymianach i projektach międzynarodowych.

Naukę prowadzimy w małych klasach (z reguły są to klasy kilkunastoosobowe). Opracowaliśmy system nauczania, który wdrażamy z dużym powodzeniem. To etapowe, bezstresowe dojścia do wykładowego j. angielskiego w dwóch ostatnich latach liceum. Kontynuacją nauki po szkole podstawowej jest nauka w liceum z maturą międzynarodową IB. Uczniowie, którzy kończą naszą szkołę podstawową ma pierwszeństwo przyjęcia do naszego liceum.