- - - - - -
A+ R A-

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

MEETINGS WITH PARENTS IN THE SCHOOL YEAR 2021/2022

 

TERMIN 

TEMATYKA 

6-17.09.2021

  

 

Zebrania klasowe, informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, informacje i komunikaty wychowawców klas, spotkanie organizacyjne dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty

 

Listopad 2021

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli  

Grudzień 2021

Zebrania klasowe, informacje wychowawców klas o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanych pozostałych ocenach, komunikaty

 

Marzec 2022

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.

 

Czerwiec 2022

 

Zebrania klasowe, informacje wychowawców klas o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanych pozostałych ocenach, komunikaty.

 

 

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.