- - - - - -
A+ R A-

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

MEETINGS WITH PARENTS IN THE SCHOOL YEAR 2018/2019

 

LP

TERMIN

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

1

13.09.2018 r.

godz. 17:00

 

godz. 17:30

Spotkanie Kierownictwa i Dyrekcji Kolegium Europejskiego z rodzicami nowych uczniów

 

Zebrania klasowe, informacje dotyczące matury międzynarodowej i egzaminu gimnazjalnego dla rodziców klas III LO i 3 G, informacje i komunikaty wychowawców klas.

 

Zarząd CEM Sp. z o.o.,

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

 

Wychowawcy klas

 

2

15.11.2018 r.

godz. 16:30 – 18:30

 

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli

 

Dyrekcja Szkoły

 

3

10.01.2019 r.

godz. 16:30 – 17:30

 

Wywiadówki śródroczne, zebrania klasowe.

 

Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas

 

4

21.03.2019 r.

godz. 16:30 – 18:30

 

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.

 

Dyrekcja Szkoły

 

6

30.05.2019 r.

godz. 16:30

 

 

godz. 16:30 – 18:30

Zebrania klasowe, informacje wychowawców klas o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanych pozostałych ocenach, komunikaty.

 

 

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli.

 

Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas