- - - - - -
A+ R A-

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący
 

Lena Ebo

Vice-przewodniczący
 

Maria Łapaj

Skarbnik
 

Krzysztof Szczudrawa

Sekcja do spraw organizacji imprez, 
zbiórek charytatywnych 
i pomocy społecznej:
 

Oliwia Dobrzeniecka

Wiktoria Kuc

Norbert Legieć

Rzecznik praw uczniów
 

Sean Kętrzyński

 Opiekun
 

 Anna Kleszyk-Liber