Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

Dyrekcja oraz Zarząd Kolegium Europejskiego w Krakowie zapraszają uczniów, rodziców i opiekunów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się dnia 2 września 2019 roku w Akademii Ignatianum – Aula Wielka im. Księdza Grzegorza Piramowicza SJ przy ulicy Kopernika 26.

Uroczystość będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
9:00 – rozpoczęcie dla uczniów klas Szkoły Podstawowej