Zajęcia dodatkowe

Naszym celem jest inspirowanie dzieci do działania, rozwijania potencjału intelektualnego ucznia, ambicji, empatii, odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w dorosłym życiu. Dlatego też przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Ponadto, uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w ramach kół zainteresowań, kół przedmiotowych, m.in.: kółko chemiczne, biologiczne, historyczne czy geograficzne.

 Dla najmłodszych dzieci organizujemy:

• Zajęcia artystyczno-teatralne

• Zajęcia umuzykalniające (możliwa nauka gry na instrumencie)

• Zajęcia taneczne

• Szachy

• Robotyka/lego

• Współpraca z „warsztatownią”

oraz wiele innych.

 

Jesteśmy także otwarci na współpracę z rodzicami przy poszerzeniu oferty zajęć dodatkowych.