- - - - - -
A+ R A-

Kadra pedagogiczna

1. Anna Wojnar-Płeszka - edukacja wczesnoszkolna 

2. Agnieszka Ogonowska - edukacja wczesnoszkolna

3. Urszula Sidoruk - edukacja wczesnoszkolna

4. Agnieszka Hofman - edukacja wczesnoszkolna 

5. Justyna Grądziel - matematyka 

6. Aleksander Morąg - matematyka

7. Agnieszka Hliwa - język polski 

8. Zuzanna Pawlicka - język polski 

9. Zuzanna Sobocińska - biologia 

10. Karolina Gawlak - chemia 

11. Agata Osmenda - informatyka 

12. Kamil Skorupski - fizyka 

13. Anna Giermek - przyroda, koordynator programu PIE 

14.  Marta Kontny - język angielski 

15. Małgorzata Michalska - język angielski 

16. Wiktor Tratkiewicz - język angielski 

17. Kamil Załęski - język angielski 

18. Dominique Solarczyk - język angielski 

19. Winnie Acheing Zych - język angielski

20. Katarzyna Grudniewska - plastyka, technika, PIE 

21. Dorota Garścia - muzyka 

22. Aneta Kapała - religia 

23. Janusz Szewczyk - religia 

24. Alicja Kukuła - etyka, WOS, PIE 

25. Lidia Treiman - język rosyjski 

26. Katarzyna Oziębła - język hiszpański 

27. Joanna Andrykowska  - język hiszpański 

28. Katarzyna Studnicka - język niemiecki 

29. Bożena Kula - język niemiecki 

30. Grzegorz Ciemała - historia, geografia 

31. Aleksandra Majchrowicz - wychowanie fizyczne 

32. Marcin Wajda - wychowanie fizyczne 

33. Krzysztof Ciurka - PIE 

34. Anna Fowler - nauczyciel bibliotekarz 

35. Justyna Jurek - edukacja dla bezpieczeństwa

36. Iwona Kondratiuk - język polski, język polski jako obcy

38. Iryna Yudintseva - język angielski

39. Przemysław Dul - język polski jako obcy